Co grozi za przerwanie pauzy?

Za przerwanie pauzy w szkole grozić mogą różnego rodzaju konsekwencje. Najczęstszymi karami są dodatkowe zadania domowe, napisywanie karnej pracy, odbieranie uprawnień do korzystania z pewnych udogodnień w szkole, jak na przykład dostęp do biblioteki lub stołówki. Dodatkowo, nauczyciele mogą przeprowadzać rozmowę pouczającą lub udzielać upomnienia na skutek przerwania pauzy. Przykładem konsekwencji za przerwanie pauzy może być sytuacja, gdy uczeń opuszcza swoje miejsce podczas przerwy i przynosi ze sobą jedzenie lub napoje do klasy. W takim przypadku nauczyciel może nałożyć dodatkowe zadanie domowe na ucznia lub zabrać mu możliwość korzystania z biblioteki przez kilka dni. Jest to zazwyczaj mające na celu nauczenie ucznia, że przerwa jest czasem wypoczynku i relaksu, a nie czasem na załatwianie innych spraw czy wprowadzanie nieporządku.
Sitemap