Co przechowujemy w ewidencji czasu pracy?

W ewidencji czasu pracy przechowujemy informacje dotyczące czasu, jaki pracownicy spędzają na pracy. Wpisy w ewidencji zawierają takie dane jak godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy oraz dni, w których pracownik był nieobecny. Przykładowo, jeżeli Piotr pracuje od poniedziałku do piątku, jego ewidencja czasu pracy będzie zawierać informację o godzinach, które spędzał w pracy każdego dnia i o ewentualnych przerwach na lunch. Ewidencja czasu pracy jest istotna dla dokładnego obliczenia wynagrodzenia pracowników oraz monitorowania ich obecności i czasu pracy.
Sitemap