Co to jest równoważny system czasu pracy?

Równoważny system czasu pracy to taki system, w którym pracownicy wykonują taką samą ilość pracy, ale w innych godzinach. Na przykład, zamiast pracować od poniedziałku do piątku po osiem godzin dziennie, pracownik może pracować przez cztery dni po dziesięć godzin. W ten sposób pracownik nadal wykonuje taką samą sumaryczną ilość pracy, czyli 40 godzin w tygodniu, ale rozkład godzin jest inny. Taki system może być stosowany, na przykład, w przypadku pracowników zmiennych, jak pracownicy obsługujący produkcję 24/7, lub w czasie letnim, kiedy można wprowadzić system skróconego czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy przyjmuje się, że suma godzin pracy jest ta sama, a czas pracy jest elastyczniejszy.
Sitemap