Czy dyrektor musi prowadzić ewidencję czasu pracy?

Tak, dyrektor szkoły musi prowadzić ewidencję czasu pracy. Ewidencja czasu pracy jest ważna, ponieważ pomaga monitorować ile czasu dyrektor spędza w szkole i ile czasu poświęca na różne zadania. Na podstawie ewidencji, można ocenić czy dyrektor wykonuje swoje obowiązki i pracuje wystarczająco długo. Przykładowo, jeśli dyrektor ma obowiązek być w szkole 8 godzin dziennie, ale ewidencja pokazuje, że jest obecny tylko przez 6 godzin, może to problem i wymagać interwencji. Ewidencja czasu pracy pomaga także w planowaniu harmonogramu zajęć i działań szkolnych oraz w zarządzaniu czasem.
Sitemap