Czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika?

Tak, ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika. Jest to ważne, ponieważ podpisanie dokumentu potwierdza, że pracownik zgadza się z zapisanymi w nim informacjami dotyczącymi jego czasu pracy. Na przykład, gdy pracownik przychodzi do pracy o konkretnej godzinie, a następnie kończy pracę o określonej godzinie, obie te czynności zostaną zapisane w ewidencji czasu pracy. Pracownik musi podpisać ten dokument, aby potwierdzić, że te informacje są prawdziwe.
Sitemap