Czy kierowca może prowadzić pojazd gdy karta kierowcy jest uszkodzona?

Nie, kierowca nie może prowadzić pojazdu, gdy karta kierowcy jest uszkodzona. Karta kierowcy to ważny dokument, który potwierdza, że osoba ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Uszkodzona karta może uniemożliwić prawidłowe odczytanie danych, co może prowadzić do problemów w przypadku kontroli drogowej. Na przykład, gdy karta jest pęknięta lub zniszczona, może być trudno zidentyfikować kierowcę lub sprawdzić, jakie uprawnienia posiada. Dlatego ważne jest, aby karta kierowcy była w dobrym stanie i łatwo czytelnym. Jeśli karta została uszkodzona, kierowca powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do odpowiednich władz i zastanowić się, jak go naprawić lub wymienić. Dopiero po uzyskaniu nowej karty kierowcy może bezpiecznie prowadzić pojazd.
Sitemap