Czy lista obecności jest obowiązkowa 2024?

Tak, lista obecności jest obowiązkowa w roku 2024. W szkole musimy prowadzić listę, żeby wiedzieć, którzy uczniowie są obecni, a którzy nie. To pomaga nam dbać o bezpieczeństwo i organizację zajęć. Na przykład, jeśli podczas pewnego dnia Nikodem nie pojawi się w szkole, możemy sprawdzić listę i skontaktować się z jego rodzicami, żeby upewnić się, czy wszystko z nim w porządku. Dlatego warto pamiętać o stawianiu swego imienia na liście obecności każdego dnia.
Sitemap