Czy można zostawić kartę w tachografie na weekend?

Nie, nie można zostawić karty w tachografie na weekend. Karta musi być zawsze dostępna podczas jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem, nawet w weekendy. Tachograf jest urządzeniem, które rejestruje czas pracy kierowcy, prędkość, dystans i przerwy. Jeśli karta nie jest włożona do tachografu, nie będzie możliwe śledzenie tych informacji i kierowca może naruszyć przepisy dotyczące czasu pracy i przerw. Na przykład, jeśli kierowca zostawi kartę w tachografie na weekend i w ten czas samochód będzie używany przez inną osobę, nie będzie dokładnych danych na temat czasu pracy kierowcy. Może to prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu czasu jazdy, co jest niebezpieczne dla bezpieczeństwa na drodze. Dlatego zawsze ważne jest, aby kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów mieli swoje karty w tachografach podczas jazdy, bez względu na dzień tygodnia. To pomaga monitorować i kontrolować czas pracy, zapewniając bezpieczeństwo zarówno dla kierowcy, jak i dla innych użytkowników dróg.
Sitemap