Czy na liście obecności można wpisać urlop?

Na liście obecności nie można wpisać urlopu. Lista obecności służy do zaznaczania obecności uczniów w szkole. Natomiast urlop to okres, kiedy uczniowie nie uczestniczą w zajęciach szkolnych. Jeśli ktoś chce wziąć urlop, powinien zgłosić to nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. Przykładowo, jeśli planujesz rodzinne wakacje w lipcu, powinieneś powiadomić szkołę o tym z wyprzedzeniem i dostarczyć odpowiednie dokumenty, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w tym okresie.
Sitemap