Czy na liście obecności muszą być godziny pracy?

Tak, na liście obecności powinny być zawarte godziny pracy. Lista obecności służy do rejestrowania obecności uczniów w klasie w trakcie określonych godzin lekcyjnych. Wpisanie godzin pracy na liście obecności pomaga uczniom, nauczycielom i sekretariatowi szkoły śledzić, ile czasu spędzają uczniowie w szkole. Na przykład, jeśli znajdzie się godzina 8:00 na liście obecności, oznacza to, że lekcje rozpoczynają się o tej godzinie i uczniowie powinni być w szkole gotowi do nauki.
Sitemap