Czy pracodawca zatrudniający jednego pracownika ma obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy?

Tak, pracodawca zatrudniający jednego pracownika ma obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy. Jest to wymagane przez polskie prawo pracy. Pracodawca musi rejestrować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwy w ciągu dnia. Ewidencja czasu pracy pozwala kontrolować, ile czasu pracownik spędza w pracy i czy nie przekracza dozwolonego czasu pracy. Na przykład, jeśli pracownik zaczyna pracę o 8:00 rano i kończy o 16:00 po obowiązkowych godzinach pracy, to informacje te powinny zostać zapisane w ewidencji.
Sitemap