Czy pracownik może pracować 60 godzin w tygodniu?

Nie, pracownik nie może pracować 60 godzin w tygodniu. Zgodnie z polskim prawem pracy, standardowy tydzień pracy wynosi 40 godzin. Przekroczenie tego limitu to nadgodziny, które powinny zostać dodatkowo wynagrodzone pracownikowi. Na przykład, jeśli pracownik normalnie pracuje 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, to łącznie pracuje 40 godzin. Jeśli pracownik zostanie poproszony o pracę w sobotę i niedzielę po 10 godzin dziennie, to łącznie wynosi to 60 godzin. Jednak w takim przypadku pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za 20 godzin nadgodzin. Przestrzeganie limitu 40 godzin na tydzień jest ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, zapewnia równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz pozwala zachować efektywność w pracy.
Sitemap