Czy przejdzie 35-godzinny tydzień pracy?

Tak, 35-godzinny tydzień pracy może zostać zrealizowany. Na przykład, jeśli osoba pracuje 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, to razem będzie to 35 godzin. Inne możliwości to pracowanie po 8 godzin przez 4 dni w tygodniu, co daje również łącznie 35 godzin. W obu przypadkach osoba odpracowuje wymaganą liczbę godzin w ciągu tygodnia.
Sitemap