Czym można zastąpić listę obecności?

Listę obecności można zastąpić elektronicznym systemem, w którym uczniowie zgłaszają swoją obecność poprzez komputer lub smartfon. Na przykład, może to być specjalna aplikacja, w której uczniowie mają osobiste konta i codziennie logują się, aby potwierdzić swoją obecność na lekcji. Taki system może rejestrować datę i godzinę zgłoszenia obecności, co ułatwia śledzenie frekwencji. Dzięki temu nauczyciel może szybko sprawdzić, kto jest obecny, a kto nieobecny.
Sitemap