Czym się różni lista obecności od ewidencji czasu pracy?

Lista obecności różni się od ewidencji czasu pracy pod wieloma względami. Lista obecności jest dokumentem, w którym zapisuje się nazwiska osób, które są obecne w danym miejscu w określonym czasie, na przykład na lekcji w szkole. Jest to sposób, w jaki możemy sprawdzić, kto jest obecny i kto nie jest. Ewidencja czasu pracy natomiast to dokument, który rejestruje czas, w jakim pracownicy przebywają w miejscu pracy. Jest używana w firmach i zakładach pracy, gdzie pracownicy mają określone godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Na przykład, kiedy pracownik przychodzi do pracy o 8 rano i kończy o 4 po południu, ewidencja czasu pracy zapisze te informacje. Podsumowując, lista obecności jest dokumentem służącym do sprawdzania obecności osób w danym miejscu, takim jak klasa, podczas gdy ewidencja czasu pracy jest dokumentem rejestrującym czas przebywania pracowników w miejscu pracy.
Sitemap