Ile czasu trzeba trzymac wydruk z tachografu?

Trzymać wydruk z tachografu powinno się przez okres nie krótszy niż 28 dni. Jest to wymóg prawa, który ma na celu umożliwienie kontroli czasu pracy kierowców. Gdyby nie było takiego obowiązku, nie byłoby możliwe sprawdzenie, czy kierowca przestrzegał przepisów dotyczących długości przepracowanych godzin w ciągu dnia i tygodnia. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego taki wydruk jest ważny, można przyjąć przykład. Wyobraź sobie sytuację, w której kierowca ciężarówki zostaje zatrzymany przez inspektora drogowego, który chce zweryfikować, czy kierowca przekroczył dopuszczalny limit pracy w ciągu ostatniego miesiąca. Jeśli kierowca posiada aktualny wydruk z tachografu, inspektor ma możliwość sprawdzenia, ile godzin pracował kierowca przez ten okres. Gdyby wydruk nie był zachowany przez odpowiednią ilość czasu, nie byłoby możliwe udokumentowanie tego i inspektor musiałby polegać jedynie na zeznaniach kierowcy. Dlatego trzymanie wydruku z tachografu przez co najmniej 28 dni jest istotne dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy kierowców oraz skutecznej kontroli przepisów i sankcji w przypadku ich naruszenia.
Sitemap