Ile nadgodzin w równoważnym systemie czasu pracy?

W równoważnym systemie czasu pracy, liczba nadgodzin zależy od uzgodnionego standardowego czasu pracy. Nadgodziny powstają, gdy pracownik pracuje więcej godzin niż wynika to z ustalonego czasu pracy. Na przykład, jeśli standardowy czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, a pracownik pracuje 9 godzin, wówczas 1 godzina jest uważana za nadgodzinę. Łączna liczba nadgodzin w równoważnym systemie czasu pracy zależy od liczby godzin przepracowanych powyżej ustalonego standardu.
Sitemap