Ile wstecz Kontrola PIP?

Ile wstecz Kontrola PIP? Kontrola PIP ma możliwość sięgnąć do sytuacji i dokumentacji sprzed ostatnich 2 lat. Oznacza to, że PIP może sprawdzić działania pracodawcy w tym okresie czasu. Na przykład, jeśli pracownik złożył skargę do PIP na niewłaściwe warunki pracy, Kontrola PIP może sprawdzić dokumentację i dowody dotyczące tej sytuacji, aż do okresu 2 lat wstecz. Jednak jeśli działania pracodawcy zostały już przebadane przez PIP w tym okresie i zostały podjęte odpowiednie środki naprawcze, PIP nie będzie dalej analizować tych samych zdarzeń.
Sitemap