Jak długo trzeba trzymać tarczki?

Trzeba trzymać tarczki przez określony czas, aby uzyskać efektywny trening. Długość trzymania tarczek zależy od rodzaju treningu oraz umiejętności zawodnika. Na przykład, w przypadku treningu siły mięśniowej, zazwyczaj zaleca się trzymać tarczki przez 1-2 minuty, kontynuując powtarzające się ruchy. Natomiast podczas treningu wytrzymałościowego, można trzymać tarczki przez krótszy czas, np. 30-45 sekund, ale z większą ilością powtórzeń. Pamiętaj, że trzymanie tarczek powinno być odpowiednie do Twojego poziomu zaawansowania i nie powinno prowadzić do nadmiernego wysiłku lub kontuzji. Zawsze trzymaj się zaleceń instruktora w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.
Sitemap