Jakie pauzy w systemie 3 1?

W systemie 3 1 są dwie pauzy. Pauza długa trwa 3 jednostki czasu, a pauza krótka trwa 1 jednostkę czasu. Pauzy te są wykorzystywane w różnych sytuacjach, na przykład przy improwizacji muzycznej, kodowaniu dźwięków lub tworzeniu rytmów. Jeśli masz sekwencję dźwięków w systemie 3 1, to możesz wstawić pauzę długą tam, gdzie chcesz, aby trwała 3 jednostki czasu, lub pauzę krótką, aby trwała tylko 1 jednostkę czasu. Pauzy mają znaczenie, ponieważ mogą nadać melodii albo rytmowi odpowiednią strukturę i tempo.
Sitemap