Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

Nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę umysłową lub kierowniczą i zarządza swoim czasem samodzielnie. Na przykład, jeśli pracownik pracuje jako programista, architekt, grafik komputerowy lub adwokat, to nie musi prowadzić ewidencji czasu pracy, ponieważ ich praca opiera się na wynikach, a nie na stricte określonych godzinach. Podobnie, kiedy pracownik zarządza zespołem lub pełni funkcję kierowniczą, nie jest wymagane szczegółowe rejestrowanie czasu pracy, ponieważ ich zadanie polega na planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu pracy innych osób.
Sitemap