Kogo nie obowiązuje ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy nie dotyczy osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przykładowo, nie muszą prowadzić ewidencji czasu pracy osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Również osoby pracujące na własny rachunek, jak freelancerzy czy przedsiębiorcy, nie muszą prowadzić ewidencji czasu pracy. W tych przypadkach, ustalanie i kontrolowanie czasu pracy zależy od umowy i indywidualnych uzgodnień między stronami.
Sitemap