Kto może mieć indywidualny czas pracy?

Indywidualny czas pracy może mieć każdy pracownik, jeśli spełnia określone warunki. Na przykład, osoba, która potrzebuje elastycznego rozkładu pracy z powodu opieki nad dzieckiem, może ubiegać się o indywidualny czas pracy. Również pracownik ze zdrowotnymi ograniczeniami, jak na przykład osoba z niepełnosprawnością, może otrzymać indywidualne ustalenie godzin pracy, aby dostosować je do swoich potrzeb. Pamiętaj jednak, że indywidualny czas pracy musi być zatwierdzony przez pracodawcę i mieć oparcie w odpowiednich przepisach.
Sitemap