Kto może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?

Każda osoba, która spełnia odpowiednie warunki, może pracować w równoważnym systemie czasu pracy. Przykładowo, osoby, które są już pracownikami danej firmy i wyrażają chęć przejścia na ten system, mogą zastosować równoważny czas pracy. Również osoby, które potrzebują elastycznego harmonogramu pracy, na przykład studenci lub opiekunowie dzieci, mogą pracować w tym systemie. Ogólnie, równoważny system czasu pracy jest dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany i spełnia warunki, które dana firma ustala.
Sitemap