Kto nie musi prowadzić ewidencji czasu pracy?

Osoby, które nie muszą prowadzić ewidencji czasu pracy to te, które nie są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Przykłady takich osób to studenci, którzy pracują na podstawie umowy o dzieło, kontraktów cywilnoprawnych lub umów zlecenia. Inne przykłady to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, freelancerzy lub osoby pracujące na zlecenie.
Sitemap