Kto prowadzi ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy prowadzi pracodawca. Pracodawca jest odpowiedzialny za rejestrowanie i monitorowanie czasu, który pracownicy spędzają na wykonywaniu swoich obowiązków. Na przykład, jeśli pracownik zaczyna pracę o godzinie 9:00 rano i kończy o godzinie 17:00 po południu, pracodawca zapisuje te godziny pracy w ewidencji. Ewidencję czasu pracy można prowadzić za pomocą różnych narzędzi, takich jak karty pracy, elektroniczne systemy rejestrowania czasu lub aplikacje komputerowe. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważne, ponieważ pomaga pracodawcy i pracownikom monitorować okresy pracy i odpoczynku, a także zapewnia zgodność z przepisami prawa pracy.
Sitemap