Kto prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego?

Ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego prowadzi agencja pracy tymczasowej, dla której pracuje ten pracownik. Na przykład, jeśli Anna jest pracownikiem tymczasowym, a pracuje dla agencji pracy tymczasowej TempoWork, to TempoWork będzie prowadzić ewidencję jej czasu pracy.
Sitemap