Kto ustala system czasu pracy?

System czasu pracy jest ustalany przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami. To oznacza, że to pracodawca decyduje, ile godzin w ciągu dnia lub tygodnia ma pracować każdy pracownik. Na przykład, w niektórych firmach standardowy czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Jednak w innych miejscach pracy, zwłaszcza w branżach, takich jak gastronomia czy opieka zdrowotna, czas pracy może być nieco inny. Niezależnie od tego, to pracodawca ma władzę do ustalenia systemu i warunków pracy, jednak należy również brać pod uwagę przepisy prawa związane z czasem pracy, aby chronić prawa pracowników.
Sitemap