Kto wypełnia ewidencję czasu pracy?

Ewidencję czasu pracy wypełnia pracownik, czyli osoba zatrudniona w danej firmie. To jest dokument, w którym zapisuje się godziny pracy rozpoczynające i kończące dzień roboczy oraz przerwy. Pracownik samodzielnie odpowiada za prawidłowe wypełnienie tej ewidencji. Na przykład, jeśli Anna pracuje w sklepie od 9:00 do 17:00 i ma 1-godzinną przerwę obiadową o 13:00, to to właśnie Anna wypełnia ewidencję czasu pracy, zapisując godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwy.
Sitemap